Viện Nghiên cứu Cơ khí: Tiếp tục khẳng định vai trò đầu ngành, góp phần xây dựng nền kinh tế tự chủ

Nguồn : Tạp chí Công thương

Chiều 20/3/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã đến thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu Cơ khí (NARIME), nhằm đánh giá tình hình hoạt động của Viện Nghiên cứu Cơ khí trong thời gian qua, đồng thời, trao đổi với các nhà khoa học về định hướng nghiên cứu khoa học trong giai đoạn 2023-2030.

Tham gia đoàn công tác còn có Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân và lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Công Thương.

Khẳng định vai trò đơn vị nghiên cứu đầu ngành

Báo cáo tại buổi làm việc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí Phan Đăng Phong cho biết, tiền thân từ Viện Thiết kế chế tạo cơ khí ra đời từ năm 1962, chỉ với 30 cán bộ, đến nay, Viện Nghiên cứu Cơ khí đã có đội ngũ cán bộ khoa học và cộng tác viên khá hùng mạnh. Hoạt động của Viện đã có tác động trực tiếp đến chiến lược phát triển ngành Công Thương, luôn hướng tới và đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ của các chương trình kinh tế trọng điểm của đất nước.

Việc xây dựng các đề tài khoa học và công nghệ các cấp của Viện luôn bám sát các chương trình kinh tế lớn của Nhà nước và định hướng công việc của Viện như: thiết bị cơ khí thủy công, thiết bị nhiệt điện than, điện mặt trời, công nghệ và dây chuyền thiết bị sản xuất bô xít nhôm, thiết bị phụ trợ cho ngành ô tô - xe máy, xử lý chất thải công nghiệp; chế tạo mới hoặc thay thế phục hồi các thiết bị trong các ngành công nghiệp xi măng, hóa chất…

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí Phan Đăng Phong

Viện trưởng Phan Đăng Phong cho biết, tới nay, năng lực cán bộ Viện đã có bước tiến nhảy vọt không chỉ trong công tác nghiên cứu, thiết kế, mà Viện còn đủ năng lực làm tổng thầu EPC/EPCM cho nhiều lĩnh vực quan trọng của đất nước như: Thủy điện, nhiệt điện, khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, năng lượng mới và công nghệ cao.

Đặc biệt, Viện đã xây dựng, phát triển các sản phẩm công nghệ cao theo hướng công nghệ 4.0, trọng tâm là tự động hóa các dây chuyền sản xuất công nghiệp, các kho chứa thông minh phù hợp với định hướng phát triển của nền kinh tế số.

Trong 5 năm gần đây, Viện đã đẩy mạnh được hoạt động sản xuất kinh doanh với doanh thu bình quân trên 1.000 tỷ đồng/năm, đời sống cán bộ viên chức và người lao động của Viện ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Viện trưởng Phan Đăng Phong cho biết thêm, định hướng trong thời gian tới sẽ xây dựng Viện trở thành doanh nghiệp nghiên cứu, triển khai hàng đầu ở Việt Nam, có uy tín trên thị trường quốc tế trong lĩnh vực cơ khí - tự động hóa. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng việc tiếp nhận, chuyển giao công nghệ các dây chuyền thiết bị toàn bộ theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Bộ trưởng trao Quyết định bổ nhiệm lại có thời. hạn chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu cơ khí

Góp phần nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế

Biểu dương, ghi nhận những kết quả và đóng góp của Viện trong thời gian qua, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, với bề dày truyền thống và thành tích về nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cơ khí – tự động hóa, đến nay, Viện Nghiên cứu Cơ khí đã từng bước khẳng định vai trò là đơn vị nghiên cứu đầu ngành, đặt nền móng và tạo bước đột phá cho sự phát triển ngành cơ khí - tự động hóa nước nhà - một ngành công nghiệp có tính chất nền tảng, “xương sống”, giúp nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế đất nước.

Bên cạnh đó, Viện cũng làm khá tốt vai trò tư vấn chính sách, tích cực tham mưu cho Lãnh đạo Bộ ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chiến lược, quy hoạch, tiêu chuẩn - quy chuẩn - định mức kinh tế kỹ thuật trong ngành cơ khí, chế tạo máy. Đi đầu trong công tác nghiên cứu phát triển, hiện đại hóa các công nghệ nền; đẩy mạnh ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn và làm chủ được công nghệ thiết kế, chế tạo các thiết bị cơ khí thủy công, thiết bị toàn bộ, phục vụ thi công nhiều công trình trọng điểm quốc gia trong các lĩnh vực năng lượng, khai khoáng, vật liệu công nghệ cao.

“Viện đã thực hiện khá tốt công tác đào tạo sau đại học, nghiên cứu sinh chuyên ngành cơ khí - tự động hóa, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Ngành”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Viện về tính chủ động và chất lượng triển khai thực hiện một số nhiệm vụ và về đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ của Viện.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Năm nhiệm vụ trọng tâm

Theo Bộ trưởng, cùng với cả nước, ngành Công Thương đang bước vào giai đoạn phát triển mới; đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu Ngành với định hướng lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những giải pháp có tính đột phá, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Viện nghiên cứu Cơ khí cũng như các viện nghiên cứu thuộc Bộ phải gắn với phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp chủ chốt; thúc đẩy phát triển sản xuất thông minh, chuyển đổi số theo xu hướng của Cuộc cách mạng 4.0.

Để Viện nghiên cứu Cơ khí tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển của Ngành, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động của Viện chú trọng thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện thật tốt các chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến ngành Công Thương; nhất là: (1) Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (2) Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và (3) các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển ngành cơ khí - tự động hóa.

Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế (như Đảng ủy, Ban lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể); đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu; giữ gìn đoàn kết, thống nhất và phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, góp phần cùng toàn Ngành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao.

Hai là, tập trung thực hiện tái cơ cấu tổ chức bộ máy theo Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2030 được Bộ phê duyệt, bảo đảm tinh gọn, chuyên nghiệp, hệ thống quản trị hiện đại để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Viện. Trong đó, cần tập trung vào những giá trị cốt lõi, phát huy thế mạnh đặc thù nhằm xây dựng và phát triển Viện trở thành Trung tâm nghiên cứu, triển khai hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực cơ khí - tự động hóa, có uy tín trên thị trường khu vực và quốc tế.

Ba là, tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, tư vấn chính sách, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn giúp Bộ xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, chiến lược phát triển Ngành.

Tiên phong trong nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là đối với các công nghệ nguồn trong các lĩnh vực mà Viện có thế mạnh, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa máy móc, thiết bị sản xuất trong nước, thúc đẩy ngành cơ khí - tự động hóa Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại.

Bốn là, tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng đẩy mạnh gắn kết với các Tập đoàn, Tổng công ty lớn, lấy doanh nghiệp làm trung tâm; mọi hoạt động KH&CN phải gắn với sản xuất, bắt nguồn trước hết từ yêu cầu của thực tiễn để có những sản phẩm KH&CN thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh trong Ngành và được ứng dụng nhanh chóng, hiệu quả vào thực tiễn, giúp các doanh nghiệp trong Ngành từng bước đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa và năng lực cạnh tranh.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ chuyên gia, cán bộ nghiên cứu khoa học có trình độ, năng lực chuyên môn cao và tăng cường đầu tư, khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị nghiên cứu hiện đại, góp phần nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, tiến tới làm chủ các công nghệ mới, đặc biệt là các công nghệ của Cuộc cách mạng 4.0.

Hình thành các tài sản trí tuệ (gồm các sáng chế, giải pháp hữu ích) để đẩy mạnh quá trình thương mại hóa sản phẩm thông qua việc liên doanh, góp vốn, mở rộng sản xuất bằng các tài sản trí tuệ của Viện.

Năm là, tăng cường hợp tác với các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu, đào tạo có uy tín ở trong và ngoài nước nhằm trao đổi, chia sẻ, hợp tác nghiên cứu, tiếp thu trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý tiên tiến của khu vực và quốc tế, phù hợp xu thế hội nhập và sự phát triển nền công nghiệp 4.0.

Đồng thời, tiếp tục mở rộng và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo sau đại học, nghiên cứu sinh về chuyên ngành cơ khí - tự động hóa và các chuyên ngành công nghiệp nền tảng khá, góp phần đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Viện, của Ngành và của đất nước.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Viện, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các Vụ, Cục liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương phối hợp rà soát, thẩm định, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền trong thời gian sớm nhất, bảo đảm phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tình hình, khả năng thực tế của Viện.

“Với năng lực, kinh nghiệm sẵn có và những thành tích xuất sắc đạt được trong những năm qua, tin tưởng chắc chắn rằng, Lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động Viện nghiên cứu Cơ khí sẽ tiếp tục đạt được những thành công to lớn hơn trong thời gian tới, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ và sự tin tưởng của các đối tác, khách hàng”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tin tưởng.

Trước đó, Bộ trưởng đã đi thăm các Trung tâm Cơ khí nặng, Trung tâm Máy và tự động hóa, Trung tâm Công nghệ và thiết bị môi trường của Viện Nghiên cứu cơ khí.

Thy Thảo