Từ ngày 1-3, giảm giá vé tàu tập thể

Cụ thể, đoàn khách tập thể mua vé các đôi tàu SE3/SE4, SE7/SE8 chạy vào thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần; tàu SE22, SNT2 chạy thứ Năm, thứ Sáu và tàu SE21, SNT1 chạy thứ Bảy, Chủ nhật được giảm như sau: 5 - 9 người giảm 5% giá vé; 10 - 39 người giảm 7%; 40 - 69 người giảm 9%; 70 - 100 người giảm 11%; từ 101 người trở lên giảm 13%. Đối với các đôi tàu SE3/SE4, SE7/SE8 chạy vào thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư; tàu SE22 chạy vào thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Bảy, Chủ nhật và tàu SE21 chạy từ thứ Hai đến thứ Sáu, các mức giảm như sau: 5 - 9 người giảm 7% giá vé; 10 - 39 người giảm 9%; 40 - 69 người giảm 11%; 70 - 100 người giảm 13%; từ 101 người trở lên giảm 15%. Ngoài ra, hành khách mua vé khứ hồi sẽ được giảm 10% giá vé lượt về thay vì 5% như trước đây.

Ngày 1-3, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cũng khôi phục tuyến TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang. Theo đó, tuyến này chạy tàu SNT2 xuất phát ga Sài Gòn thứ Sáu hàng tuần lúc 20 giờ 30 đến ga Nha Trang lúc 5 giờ 38; tàu SNT1 xuất phát ga Nha Trang Chủ nhật hàng tuần lúc 20 giờ đến ga Sài Gòn lúc 5 giờ 24.

THÀNH NAM