Trường Đại học Đông Á công bố 4 phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2023

Nguồn : Giáo Dục VN

Đối với các phương thức xét tuyển học bạ, thí sinh cần có điểm xét tuyển đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Đông Á quy định.

Ngày 27/1, Trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng) vừa công bố các phương thức tuyển sinh dự kiến đối với đại học hệ chính quy năm 2023.

Năm 2023, Trường Đại học Đông Á dự kiến tuyển sinh 35 ngành đào tạo theo 4 phương thức. Ảnh: AN

Theo đó, Trường Đại học Đông Á dự kiến tuyển sinh 35 ngành đào tạo theo 4 phương thức xét tuyển gồm: xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023; Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12);

Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình năm lớp 12; Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023, nhà trường thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thời gian xét tuyển, lệ phí xét tuyển, cách thức đăng ký.

Thí sinh cần tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 và có điểm thi đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Đông Á quy định.

Đối với phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2023 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, thí sinh cần tham dự kỳ thi và có điểm thi đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Đông Á quy định.

Thời gian xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sẽ được thông báo tại website https://donga.edu.vn/. Thí sinh theo dõi và đăng ký xét tuyển bằng phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Đông Á.

Đối với các phương thức xét tuyển học bạ (phương thức 2 và 3), thí sinh cần có điểm xét tuyển đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Đông Á quy định.

Cụ thể, với phương thức xét tuyển học bạ 3 học kỳ, thí sinh cần có tổng điểm trung bình 3 học kỳ xét tuyển (gồm 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 18 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên);

Với phương thức xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình lớp 12, thí sinh cần có tổng điểm trung bình năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên). Riêng đối với ngành Sư phạm và Khoa học sức khỏe, điều kiện xét tuyển học bạ áp dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ theo 3 hình thức: nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Đông Á, gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến tại website trường.

Danh mục các ngành, chuyên ngành xét tuyển và các tổ hợp xét tuyển tại Trường Đại học Đông Á năm 2023 cụ thể như sau:

Trường Đại học Đông Á cũng lưu ý về tổ hợp xét tuyển, nhà trường áp dụng 4 tổ hợp môn cho mỗi ngành xét tuyển.

Riêng đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển bao gồm môn năng khiếu đối với ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học, thí sinh có thể tham dự kỳ thi do Trường Đại học Đông Á tổ chức; Hoặc lấy kết quả thi năng khiếu từ trường đại học khác để tham gia xét tuyển.

Trường Đại học Đông Á dự kiến tổ chức 2 đợt thi năng khiếu vào các ngày 21-22/7; 18-19/9.

AN NGUYÊN