Trưng bày các mô hình tham gia Chương trình 6

Nguồn : Đồng Nai

Nhằm phổ biến các giải pháp có mô hình tham gia Chương trình phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập tỉnh Đồng Nai năm 2022 (Chương trình 6) trong khối giáo dục mầm non, Sở KH-CN (Cơ quan thường trực Ban Chủ nhiệm Chương trình 6) vừa tổ chức buổi trưng bày, phổ biến các mô hình thuộc khối giáo dục mầm non tham gia chương trình. Theo đó, các mô hình/sản phẩm được các giáo viên sáng tạo và thực hiện từ những ý tưởng nảy sinh trong công tác giảng dạy và chăm sóc trẻ. Qua đó giúp trẻ tiếp thu kiến thức nhanh và phát triển toàn diện hơn.

Ban giám khảo chấm điểm, nhận xét các mô hình tham gia chương trình

An Yên