Tỉnh muốn bán 5 nhà đất công, thành phố đề nghị xem lại

Nguồn : VietnamNet

UBND tỉnh Lâm Đồng tính bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 5 cơ sở nhà, đất công. Tuy nhiên, UBND TP.Bảo Lộc đề nghị xem xét lại.

Theo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất do UBND TP.Bảo Lộc quản lý, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt kế hoạch bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 5 cơ sở nhà, đất.

5 cơ sở nhà, đất công này gồm: Trụ sở cũ Chi cục Thuế TP.Bảo Lộc; trụ sở cũ Kho bạc Nhà nước Bảo Lộc; trụ sở Phòng Tài chính – Kế hoạch; trụ sở Thanh tra TP.Bảo Lộc; và trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Bảo Lộc.

Qua kiểm tra và rà soát, UBND TP.Bảo Lộc cho biết, hiện trên địa bàn TP.Bảo Lộc còn thiếu quỹ đất để bố trí nhiều công trình, như: Quỹ đất để xây dựng trụ sở tiếp công dân, quỹ đất để chuyển trụ sở Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Trường mẫu giáo Kim Đồng, không gian sinh hoạt cộng đồng, các cơ sở giáo dục, khu vui chơi thiếu nhi…

Trên cơ sở đó, UBND TP.Bảo Lộc đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, đồng ý chủ trương không tiếp tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 5 cơ sở nhà, đất đã phê duyệt.

Nếu được chấp thuận, UBND TP.Bảo Lộc cho biết sẽ xây dựng phương án quản lý, sử dụng 5 cơ sở nhà đất nói trên, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Trước quan điểm này của UBND TP.Bảo Lộc, UBND tỉnh Lâm Đồng mới đây đã giao Sở Tài chính xem xét, báo cáo trước ngày 10/2/2023 để UBND tỉnh quyết định.

Hương Quỳnh