Hướng dẫn xác định thời điểm nghỉ hưu

Nguồn : Chính Phủ

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga (Sơn La) hỏi, tuổi nghỉ hưu của lao động nam trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng, vậy lao động sinh tháng 2/1961, thời điểm nghỉ hưu theo quyết định cộng thêm 3 tháng là tính từ tháng sinh nhật hay sau tháng sinh nhật?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định của Luật BHXH năm 2014 và Bộ luật Lao động năm 2019 thì người lao động được hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên;

- Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169, Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ, cụ thể:

Kể từ ngày 1/1/2021 tuổi nghỉ hưu của lao động nam làm việc trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và thời điểm hưởng lương hưu cụ thể cho mỗi độ tuổi (tháng sinh của năm sinh) đáp ứng quy định nêu trên đã được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP nêu trên.

Trường hợp lao động nam sinh tháng 2/1961 khi có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì sẽ đủ điều kiện hưởng lương hưu từ ngày 1/6/2021.

Chinhphu.vn