Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị trao hơn 700 triệu đồng học bổng Peacetrees Vietnam

Nguồn : Công dân & Khuyến học

Trong ngày 6 và 7/12, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trao hơn 700 triệu đồng học bổng Peacetrees Vietnam 2022-2023 cho học sinh, sinh viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nữ sinh dân tộc thiểu số và người khuyết tật.

253 học sinh, sinh viên được trao học bổng do tổ chức Peace Trees Vietnam - Cây Hòa bình Việt Nam tài trợ đợt này. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị

Với sự tài trợ của tổ chức Peace Trees Vietnam - Cây Hòa bình Việt Nam, ngày 6/12, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã trao 78 suất học bổng cho các học sinh thuộc nhóm nạn nhân của bom mìn, nhóm người khuyết tật, con của người khuyết tật, nữ học sinh dân tộc thiểu số và học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn thuộc hai huyện miền núi là Đkrông và Hướng Hóa.

Ngày 7/12, Hội Khuyến học tỉnh này tiếp tục trao 123 suất học bổng cho học sinh thuộc nhóm yếu thế, có tinh thần vươn lên trong học tập của 7 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Quảng Trị. Tổng kinh phí tổ chức Peace Trees Vietnam trao gần 800 triệu đồng

Trong đó, 127 học sinh tiểu học và trung học cơ sở nhận 2,3 triệu đồng/suất học bổng. 85 học sinh trung học phổ thông nhận 3,459 triệu đồng/suất học bổng. 41 sinh viên cao đẳng, đại học nhận 6,9 triệu đồng/suất học bổng.

Những suất học bổng không chỉ có giá trị vật chất, mà còn có ý nghĩa tinh thần to lớn đối với những học sinh, sinh viên hoàn cảnh éo le, đặc biệt khó khăn.

Đây là lần đầu tiên tổ chức Peace Trees Vietnam phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị trao học bổng và sẽ trở thành hoạt động thường niên giữa hai tổ chức.

PeaceTrees VietNam là một tổ chức nhân đạo có trụ sở chính tại thành phố Seattle, hoạt động tại miền Trung Việt Nam để hỗ trợ cộng đồng và người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi hậu quả chiến tranh bằng các hoạt động bom mìn nhân đạo và hỗ trợ phát triển. PeaceTrees cũng đồng thời tổ chức các chuyến thăm hữu nghị cho người dân Hoa Kỳ đến Việt Nam để tăng cường kết nối và hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước Việt Nam & Hoa Kỳ.

Đắc Quang