Đội Quản lý thị trường số 3: Tháng 2, phát hiện 12 trường hợp vi phạm

Ngoài ra, đội đã yêu cầu 20 cơ sở kinh doanh được kiểm tra ký cam kết về việc thực hiện niêm yết giá bán hàng và bán đúng theo giá niêm yết, không đầu cơ, găm hàng và tăng giá bất hợp lý, không sản xuất, mua bán hàng giả.

PHAN HƯƠNG