Chủ hộ cho, chủ nhà không cho có được đăng ký thường trú?

Nguồn : PLO

Muốn đăng ký thường trú thì phải được chủ sở hữu căn nhà và được chủ hộ đồng ý cho đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình.

Cậu tôi có một căn nhà ở quận 12. Căn nhà đứng tên người mợ, nhưng người đứng tên chủ hộ là cậu tôi.

Vừa rồi, tôi có nhờ cậu tôi cho tôi đăng ký thường trú vào căn nhà trên. Cậu tôi đã đồng ý nhưng công an không giải quyết và yêu cầu phải có ý kiến đồng ý của mợ tôi thì mới được giải quyết.

Cho tôi hỏi muốn nếu mợ tôi không đồng ý thì tôi có được giải quyết đăng ký thường trú vào địa chỉ nhà cậu tôi không và hồ sơ đăng ký gồm những giấy tờ gì?

Bạn đọc Thanh Tuấn, TP.HCM

Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 20 Luật Cư trú quy định điều kiện đăng ký thường trú là phải được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó.

Đồng thời, nơi đăng ký thường trú phải bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do HĐND cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 8 m2 sàn/người.

Tại khoản 3 Điều 21 Luật Cư trú và khoản 2 Điều 5 Nghị định 62/2021 hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm tờ khai thay đổi thông tin cư trú. Trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho ở nhờ; hợp đồng cho ở nhờ; giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú không thấp hơn 8 m2 sàn/người.

Giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú gồm: Sổ hồng có thể hiện thông tin về diện tích nhà ở đang sử dụng hoặc xác nhận của UBND cấp xã không thấp hơn 8 m2 sàn/người.

Như vậy, nếu bạn muốn đăng ký thường trú tại địa chỉ của người cậu thì trước tiên bạn phải được người cậu đồng ý và chủ sở hữu căn nhà là mợ bạn đồng ý thì bạn mới được đăng ký thường trú vào.

VÕ HÀ