Bổ nhiệm ông Hoàng Văn Thu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Nguồn : VnEconomy

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính, được bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 17/03/2023...

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Văn Thu giữ chức Phó chủ tịch UBCKNN.

Chiều ngày 20/03/2023, tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với ông Hoàng Văn Thu, Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hoàng Văn Thu xin lĩnh hội ý kiến chỉ đạo và ghi nhớ các nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ Tài chính đã giao. Trên cương vị công tác mới, ông mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ của Lãnh đạo Bộ Tài chính, ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời hứa sẽ không ngừng học hỏi, rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cùng ban lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán xây dựng một tập thể vững mạnh về mọi mặt, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Hồi tháng 2, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cũng đã trao Quyết định số 86/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tiếp nhận, tuyển dụng và bổ nhiệm ông Lương Hải Sinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 01/02/2023.

Trước đó vào đầu tháng 1, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 18/2023/QĐ-BTC về việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Chân Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 9/1/2023.

Năm 2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, hệ thống chính sách phát triển thị trường, trong đó tập trung hoàn thành đề án Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030. Rà soát tổng thể các quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn nhằm khắc phục kịp thời những bất cập, vướng mắc.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển, nâng cao năng lực cho hệ thống các tổ chức trung gian thị trường.

Nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát thị trường chứng khoán và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Xây dựng, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin của thị trường theo hướng hiện đại, hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, nâng cao hình ảnh, vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tùng Thư