Bảo hiểm Agribank đặt mục tiêu doanh thu năm 2023 đi lùi

Nguồn : Mekong Asean

CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (UpCOM: ABI) vừa công bố báo cáo thường niên 2023 với mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm năm nay đạt 2097 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thực hiện năm 2022.

CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) cũng đặt mục tiêu doanh thu tài chính năm 2023 ở mức 160 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 305 tỷ đồng, tăng lần lượt 21,2% và 10,3% so với năm 2022. Tỷ suất sinh lời (ROE) tối thiểu 15%/năm, trả cổ tức tỷ lệ 20%.

Trong báo cáo thường niên, công ty cho biết sẽ tiếp tục khai thác thị trường truyền thống, tập trung nguồn lực phát triển mô hình kênh phân phối Bancassurance, lấy khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân làm thị trường chủ đạo.

Mục tiêu chiến lược là đưa ABIC trở thành một doanh nghiệp bảo hiểm có uy tín về chất lượng và phong cách phục vụ khách hàng, chuyên nghiệp trong công tác giám định tổn thất, giải quyết khiếu nại, chi trả tiền bồi thường minh bạch, nhanh chóng, chính xác, đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng.

Các cổ đông lớn của ABIC gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) sở hữu gần 26,7 triệu cổ phiếu, tương đương 51,74% vốn sở hữu; Tổng CTCP tái bảo hiểm Quốc gia sở hữu gần 4,4 triệu cổ phiếu, tương đương 8,49% và nhà đầu tư nước ngoài là AFC VF LIMITED nắm giữ hơn 3 triệu cổ phiếu, tương đương 6,03%.

Về tình hình kinh doanh năm 2022, Bảo hiểm Agribank ghi nhận doanh thu bán hàng đạt hơn 2.259 tỷ đồng, tăng 8,4% so với năm 2021. Trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 2.118 tỷ đồng, tăng 8,2% s với năm 2021.

Doanh thu tài chính đạt 132 tỷ đồng, tăng 5,7%. Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt hơn 276 tỷ đồng giảm 18,9%, và vượt 2% kế hoạch năm.

Công ty lý giải mức sụt giảm của lợi nhuận trong năm 2022 là do chi phí bồi thường cho khách hàng tăng cao (tăng 31%) bởi các nguyên nhân bất khả kháng, biến động lớn từ tác động của dịch bệnh Covid-19.

Về các chỉ tiêu tài chính chủ yếu, cơ cấu tài sản của ABIC chủ yếu là tài sản lưu động, chiếm 94,71%, tăng hơn 1,1 điểm phần trăm so với năm 2021. Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả giảm nhẹ 1,7 điểm phần trăm và chiếm 61,05% tổng nguồn vốn.

Về tỷ suất lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản đạt 6,44%, giảm gần 2 điểm phần trăm so với năm 2021. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần đạt 11,51%, giảm gần 4 điểm phần trăm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu đạt 16,88%, giảm hơn 7 điểm phần trăm.

Theo công ty đánh giá, năm 2022 có nhiều thách thức, khó khăn chung cho cả thị trường nhưng ABIC vẫn nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra và khẳng định vị thế doanh nghiệp top đầu ngành bảo hiểm phi nhân thọ khi tiếp tục được xếp hạng 1A theo khung tiêu chuẩn tại Thông tư 195 của Bộ Tài chính (thuộc nhóm có thứ hạng cao nhất ngành bảo hiểm).

Kết phiên ngày 20/3, cổ phiếu ABI giảm 1,2% và giao dịch ở mức 32.000 đồng/cp, tương đương vốn hóa gần 1.919 tỷ đồng. Ảnh: TradingView

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ABI đang trong giai đoạn tích lũy kể từ tháng 12/2022 và vẫn duy trì quanh vùng giá khoảng 31.000 - 36.000 đồng/cp. Kết phiên ngày 20/3, cổ phiếu giảm 1,2% và giao dịch ở mức 32.000 đồng/cp, tương đương vốn hóa gần 1.919 tỷ đồng.

Anh Thư