Agribank Cam Lâm: Tổng dư nợ qua các tổ vay vốn đạt 188,5 tỷ đồng

5 năm qua, Agribank Cam Lâm đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các tổ trưởng tổ vay vốn; phối hợp tuyên truyền chính sách tín dụng, khảo sát, tiếp nhận nhu cầu và cho vay vốn các hội viên; thực hiện kiểm tra việc sử dụng vốn vay. Đến cuối năm 2020, có 88 tổ với 2.280 thành viên được vay vốn với tổng dư nợ 188,5 tỷ đồng; trong đó Hội Nông dân 73 tổ với 1.950 thành viên, dư nợ 156,5 tỷ đồng và Hội Phụ nữ 15 tổ với 330 thành viên, dư nợ 31,9 tỷ đồng.

Dịp này, Agribank Khánh Hòa tặng giấy khen cho 8 tổ trưởng tổ vay vốn.

TUYẾT TRINH